Sekilas tentang Simthuddurar

فسبحان الذي أبرز من حضرة الإمتنان* مايعجز عن وصفه اللسان* ويحار في تعقل معانيه الجنان* انتشر منه في عالم البطون والظهور* ماملاء الوجود الخلقي نور Maka, segala puji bagi Ia yang telah menciptakan dari sisi-Nya. Makhluk yang membuat lisan tercekat dalam menguraikan keindahan sifatnya. Ia, yang membuat sanubari tak mampu memahami hakikatnya. Yang menyebar ke alam yang tak nampak maupun yang nyata. Dan memenuhinya dengan cahaya. حيث أبرز من عالم الإمكان* صورة هذا الإنسان *ليتشرف بوجوده الثقلان* وتنتشراسراره في الأكوان* فمامن سرٍ اتصل به قلبُ…

ANALISIS TASYBIH DAN MAJAZ DALAM QASHIDAH TAA-IYYAH PADA DIWAN AD-DURR AL MANZHUM KARYA IMAM HADDAD

    Latar Belakang Pengarang Sayyid Abdullah al-Haddad (1044-1132 H) lahir di pinggiran kota Tarim, Hadhramaut, Yaman Selatan. Beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh sufi yang sangat berpengaruh. Beliau adalah seorang tokoh sufi yang banyak menyumbangkan gagasan-gagasan sufistik mereka melalui bait-bait syair. Syair-syairnya dikumpulkan dalam karya monumentalnya yang berjudul ad-Durr al-Manzhum li Dzawi al-‘Uqul wa al-Fuhum. Penyusunan diwan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Syaikh al-Haddad melihat kondisi sosial keagamaan masyarakat di zamannya yang telah mengalami kemunduran. Kehidupan masyarakat yang mulai terpesona oleh gemerlapnya dunia dan melalaikan…

Ritual Pernikahan Masyarakat Keturunan Arab di Solo

1. Pra-Akad Nikah a. Khitbah Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Khitbah adalah tahap paling awal dari ritual pernikahan masyarakat keturunan Arab di Solo. Khitbah biasanya dilakukan dengan kunjungan keluarga inti dari calon mempelai pria ke kediaman calon mempelai wanita. Dalam prosesi khitbah, calon mempelai pria diperkenankan untuk bertemu dengan calon mempelai wanita. Khitbah akan menghasilkan keputusan apakah pihak wanita menerima pinangan dari pihak pria atau tidak. b. Fatihah Fatihah adalah seperti acara “tunangan”.…